Založ si blog

Kríza na Ukrajine a nezmyselnosť sankcií

 

Kríza na Ukrajine nevznikla iba ako riešenie nahromadených vnútorných problémov. Postarali sa o ňu predovšetkým USA, keď v rozpore s deklaráciou OSN o zákaze zasahovania do vnútorných záležitostí štátov, podporovali neofašistov a banderovcov. Podľa oficiálne zverejnených údajov, v záujme prevratu investovali 5 miliárd dolárov. Koľko prostriedkov však  obetovali celkom na zničenie ukrajinskej suverenity, to sa môžeme iba domnievať.

Čisté ruky v tomto nemá ani Európska komisia. Otvorene nútila prezidenta Janukoviča podpísať asociačnú dohodu o pripojení k EÚ. Kašľala na demokraciu, slobodu a ľudské práva., ktoré tak vehementne obhajuje. Silnejší bol záujem USA o konfrontáciu s Ruskom a získanie ďalšej krajiny pod svoj vplyv.

Na Ukrajine tak bola vymenená jedna legálna skupina banditov za druhú, nelegálnu a ešte horšiu. V Kyjeve vládli samí oligarchovia a zlodeji a aj keď špatná a nedokonalá, predsa len bola demokracia. Po prevrate tam vládne junta na čele s inými oligarchami, zrádzajúcimi národné záujmy a vraždiacimi vlastných spoluobčanov. Ukrajinský ľud sa tak stal obeťou záujmov USA, ktoré nastúpili cestu otvorenej konfrontácie s Ruskom v záujme vlastných komerčných, koristníckych a geopolitických záujmov.

Na Ukrajine rozpútali bratovražednú vojnu s cieľom, zorganizovať aj v Rusku prevrat, tak ako v iných častiach sveta. Sú zhrozený, že Rusko buduje Euroázijskú úniu, ktorá predstavuje 75% svetových zdrojov, ako protiváhu Amerike poslušnej EÚ.

Nedávno Kyjev navštívil americký viceprezident Joseph Biden, ktorý súčasnému vedeniu veľa nasľuboval. Okrem iného, že ich zbaví závislosti na ruskom plyne. Je to nereálne a je to obyčajný bluf. Američania totiž Turčinova ani Jaceňuka, nepotrebujú, tak ako ich nepotrebuje ani EÚ, ktorá bola vytvorená predovšetkým preto, aby si členské štáty navzájom pomáhali. Výsledkom však je, že silné Západoeurópske štáty potláčajú politickú vôľu ekonomicky slabších členských štátov, aby získali nové odbytištia pre vlastný rozvoj. Po príklady netreba chodiť ďaleko. Stačí si spomenúť na naše prístupové rokovania a údajné „odporúčania“, ktoré sme museli pred vstupom naplniť. Každý reálne mysliaci človek, musí uznať, že po roku 1989, ale i po vstupe do EÚ sme sa úrovňou hospodárstva a životnou úrovňou vrátili o niekoľko desaťročí späť. Stačí porovnať výkonnosť ekonomiky, rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, rozvoj vedy, kultúry, školstva, zdravotníctva, zamestnanosť, bytovú, sociálnu politiku a pod.

Od roku 2004 EÚ získala nových členov. Dotáciami, tak ako v Grécku a v niektorých ďalších členských štátoch, ekonomicky silné štáty sa snažia za každú cenu udržať EÚ ako celok, aby mali zaručené odbytištia a zaistenú lacnú pracovnú silu.

Medzi Ruskom a EÚ sa hlavne realizáciou proti ruskej politiky USA a jej podpory zo strany EÚ pomaly ale isto otvára jedna veľká a hlboká čierna diera a ďalší vývoj je nepredvídateľný.

Nejde iba o to, že Ukrajinci vedú nezmyselnú bratovražednú vojnu, ktorej priebeh sa snažia ovplyvniť rôzne štáty sveta, ale táto vojna usvedčuje totiž aj našich a politikov EÚ s pokrytectva a klamstiev. V celom procese úplne zabudli na idey ku ktorým sme sa hlásili pri vstupe do spoločenstva Európskych štátov. Vtedy nás denne presviedčali, že rozšírenie EÚ znamená rozšírenie zóny stability, prosperity, demokracie a solidarity. Aký je však výsledok po odstupe niekoľkých rokov?

Dnes sa všetci v EÚ tvária, že za krízu na Ukrajine môžu len a len Rusi. Zatajujú, že vinníkmi sú tiež krajiny združené v EÚ. Veď všetko to hrozné čo sa na Ukrajine deje začalo Majdanom a nie anexiou Krymu. Majdan podporovali USA a po ich vzore i EÚ. Referendum na Kryme a konečné pričlenenie k Rusku naopak svorne odcudzovali a označili za anexiu zo strany Ruska. A práve tu sa jasne ukázala politika dvojakého metra, ktorá nič dobrého neveští. Tá môže akurát tak viesť k ešte väčšej eskalácii napätia. Aj Prvá svetová vojna v roku 1914 začala na základe veľmi podobnej situácie. Ani vtedy si vojnu nikto neprial,  predsa sa rozhorela a zmenila svet. To hrozí aj teraz, ibaže pre ľudstvo s ďaleko hroznejšími dôsledkami.

Najsmutnejšie je, že v celej ukrajinskej kríze sa zabudlo na všetko čím sme sa riadili a čo sme vyhlasovali za ostatných vyše dvadsať rokov. Nepoučili sme sa ani na vlastných skúsenostiach, keď aj u nás narastajú tendencie oživovania neofašizmu a neonacizmu. Stačí pripomenúť výsledky volieb do VÚC v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Čo je to za logika, keď Petro Porošenko, ktorý jednoznačne podporuje fašizmus sa naraz po vzore USA a EÚ stal náš najvernejší spojenec. Zabudli sme na princípy, na odkaz našich otcov a materí, bratov a sestier, ktorí sa postavili so zbraňou v ruke v slávnom SNP proti fašizmu? Žiaľ, že práve v období 70. výročia slávneho SNP nám prestalo vadiť, že niekto je fašistom. My Slováci hlásajúci demokraciu a hrdosť na najsvetlejšiu stránku našich novodobých dejín SNP, máme teraz za najlepších spojencov neofašistov len preto, že sú proti Putinovi a hlavne, že si to želajú USA? Je to smutné, nevysvetliteľné a odsúdenia hodné!

Keď Petro Porošenko nastúpil do úradu vyhlasoval, že boje na Juhovýchode Ukrajiny  ukončí do jedného týždňa. Namiesto sľubovaného vydal rozkaz k zahájeniu v bratovražednej vojne. Už vyše dvoch mesiacov trvá „protiteroristická operácia“ bombardovaním miest, delostrelectvom a ťažkou technikou sú ničené celé mestá, obce a vyvražďované je civilné obyvateľstvo len preto, že sa domáhajú svojich práv a požadujú skvalitnenie života pre seba a svoje rodiny. Verejnosti sa nehovorí pravda, že na Ukrajine bojujú súkromné armády platené oligarchami, ktorí vykonávajú zároveň významné funkcie v štátnej správe. O to väčší paradox, že EÚ tvrdí, že v záujme hodnôt civilizácie musíme podporovať tieto žoldnierske armády.

Zvykne sa hovoriť, že účel svätí prostriedky. Tak tomu bolo i potom, čo kúsok od hraníc s Ruskom došlo k zostreleniu malajzijského civilného lietadla. Okamžite sme boli zavalení „zaručenými“ informáciami kto, prečo a ako to vlastne urobil. Naraz zostalo neuveriteľné, priam hrobové ticho. Aj túto hroznú a krutú situáciu keď človek posudzuje triezvo a sedliackym rozumom, musí sa mu vynoriť hneď niekoľko zásadných otázok. Prvá, že komu zostrelenie lietadla vlastne prospelo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Určite nie Rusku a už vôbec nie Putinovi, ale ani tým údajným vzbúrencom a separatistom. Druhou otázkou je, kto to vlastne bol keď sú až traja v podozrení – ruská armáda, „separatisti“, alebo ukrajinská armáda? Keď skúmame fakty z minulosti či niekto z nich už niečo podobné urobil, a keď áno, ako sa vlastne choval, tak výsledok dokážeme nájsť. Bola to ukrajinská armáda ktorá v roku 2001 v rámci cvičenia zostrelila ruské civilné lietadlo, letiace z Tel Avivu do Novosibírska. Svoju vinu tvrdošijne popierali až kým Rusi nepredložili jasné a nevyvrátiteľné dôkazy. A konečne tretia otázka a jej odpoveď znie, že vždy keď sa niečo podobné a neplánované stane, zavládne hrobové ticho a zdesenie. Je to prirodzené, veď ide o obrovskú tragédiu a množstvo ľudských obetí. V tomto prípade vulgárne povedané, ešte ani všetky trosky lietadla nedopadli na zem a USA už kričali do celého sveta, že Rusi a menovite Putin majú na svedomí zostrelenie civilného lietadla. Aj Kyjev mal pripravené materiály pre nastávajúcu informačnú vojnu, (vrátane veľmi mizerne spracovaného odpočúvania tých údajných separatistov), ktoré okamžite po havárii lietadla pustili do médií s označením jasného vinníka zostrelenia lietadla.

Z toho všetkého možno urobiť záver, že najpravdepodobnejším aktérom je buď ukrajinská armáda, alebo niekto z Národnej gardy Ukrajiny. U armády by sa to mohlo stať naozaj aj nepresnosťou, alebo nedopatrením, u Národnej gardy by to mohlo byť na základe hlbokého presvedčenia o správnosti svojho konania, aby tieň podozrenia padol na niekoho iného.

Skúsme ísť ďalej a pozrieť sa na nezmyselnosť sankcií, ktoré opäť vymysleli USA a EÚ ich nekriticky, bez ohľadu na ich dopad na samotné členské štáty prevzala. Sankcie EÚ voči Ruskej Federácii sú nezmyselné a zničujúce samotnú EÚ. Ostatné roky nás prax presvedčila, že bolo obrovskou chybou po roku 1989 opustiť Východné trhy. Preto sme robili  všetko, aby sa naše firmy na tieto trhy opäť mohli vrátiť. Keď sa nám to konečne začalo dariť, boli sme donútení poslúchnuť USA a silné Západoeurópske štáty a uvalením sankcií sme opäť o ruský, pre nás mimoriadne dôležitý trh zdá sa, že definitívne prišli.

Rusko dlhý čas na sankcie neodpovedalo. Márne sa predstavitelia Ruska domnievali, že politici štátov EÚ pochopia nezmyselnosť sankcií, ktoré v žiadnom prípade nemôžu viesť k vyriešeniu krízy. Po zavedení ruských protiopatrení sa začína črtať dopad na hospodárstvo Ruska a štátov EÚ.

Za smiešne a absurdné treba považovať konštatovanie Európskej komisie, ktorá nad ruskými protiopatreniami vyjadruje poľutovanie a vyhradzuje si právo na odpoveď. Absurdné je, že Slovenská politická scéna sa nespráva tak, ako od nej verejnosť očakáva, ale za luxusné platy robí politiku proti väčšine národa. Každý súdne uvažujúci človek dokáže rozoznať klamstvá ktorými sme denne kŕmení zo súkromných a žiaľ i verejnoprávnych médií. Konflikt na Ukrajine bol vyvolaný za výdatnej pomoci USA. Obdobne sankcie uvalené na Rusko sú z dielne USA a žiaľ, že i silných štátov EÚ, ktoré budú naši, už aj tak zotročený a ožobračovaní ľudia pociťovať ďaleko horšie ako v autorských krajinách. Veď napr. Slovensko sa ani len náhodou nemôže porovnávať s výšou príjmov, miezd a dôchodkov  poberajúcich v starých členských štátoch EÚ.

Prezident Putin už podnikol a ďalej podniká nevyhnutné kroky, aby Rusko získalo zablokované tovary USA a EÚ od iných štátov sveta. To sa mu úspešne darí. Ukazuje sa, že sankcie proti Rusku sú obyčajnou ľudskou hlúposťou. Hlúposťou preto, že EÚ spôsobuje síce Rusku škodu, ale bez toho, aby mala z toho čo i len minimálny osoh. Naopak, má z toho iba obrovskú a nenahraditeľnú škodu. Je to nelogické a hlúpe rozhodnutie lebo postihuje členské štáty EÚ a z celého tohto „cirkusu“ ak to môžem tak nazvať, opäť a zas budú ťažiť iba USA, ktoré to vlastne celé zinscenovali.

Ruské protiopatrenia skomplikujú život našim mliekarenským podnikom, ktoré sa právom obávajú, že svoje výrobky nedokážu umiestniť na domácom trhu a začnú sa dovážať lacnejšie mliekarenské výrobky z Poľska (ktoré najradikálnejším spôsobom brojí proti Rusku) a Nemecka. Obdobne sa konkurencie obávajú tiež potravinári a ovocinári.

Ruské protiopatrenia sa nepriaznivo prejavia tiež na našich producentoch bravčového mäsa. Zatvorenie ruského trhu bude mať dopad i na celý rad priemyselných podnikov z ktorých už mnohé začali s obmedzovaním výroby a prepúšťaním pracovníkov.

Väčšina ľudí v členských štátoch EÚ si nepraje takúto politiku. Stále silnejšie počuť rozhorčené hlasy nad postupom európskych politikov pri riešení Ukrajinskej krízy. Po zavedení ruských protiopatrení a ich dopade na ekonomiky jednotlivých členských štátov si konečne i predstavitelia štátov EÚ stále vo väčšej miere začínajú uvedomovať, že nie vojnová konfrontácia, ekonomické sankcie a iné nezmyselné hrozby, ale iba mierová alternatíva a vzájomné rokovania sú tým najlepším riešením problémov a môžu viesť k skutočnému vyriešeniu problémov.

Z uvedeného je nad slnko jasnejšie, že EÚ ak chce prežiť a naplniť svoje pôvodné poslanie, musí sa jednoznačne zbaviť závislosti od komerčných, koristníckych a geopolitických záujmov USA a NATO. Inak sa svet veľmi ľahko ocitne na prahu novej a nepredstaviteľne strašnej vojny ktorú si celkom určite väčšina ľudí sveta neželá.

 

Tibor Grék

3144
10
Posledný 31. 08. 2014, 22:04:28

Pokoj v duši

02.04.2017

Diskusná relácia RTVS (SRo) „Sobotné dialógy,“ moderovaná redaktorom Branislavom Dobšinským, už po niekoľkýkrát, a nie len mňa, vyviedla z rovnováhy. Sobotné dialógy vysielané hlavne viac »

Jeden z výdobytkov novembra

24.02.2017

Všetci čo si ešte pamätáme toľko očierňované obdobie socializmu a čo sa aspoň trochu zaujímajú o dianie okolo seba, vedia, že poľnohospodárska výroba založená na Jednotných roľníckych viac »

Bohatstvo a kariéra im zatienili rozum

12.12.2016

Je všeobecne známe, že nedávno zosnulý Fidel Castro bol niečím viac ako len slávnym kubánskym revolucionárom. Bol celkom oprávnene medzinárodne uznávanou autoritou, čo pri jeho úmrtí otvorene viac »

pavlo klimkin

Ukrajina rokuje s USA o dodávkach zbraní, povedal Klimkin

18.01.2019 13:43

Rokovanie je podľa ukrajinského ministra zahraničia tajné, o konkrétnom obsahu rozhovorov nemôže hovoriť.

systém 5G, internet, sieť

Nemecko chce vysánkovať Huawei z 5G sietí, tvrdí BBC

18.01.2019 13:29

Takýmto krokom by sa Nemecko pridalo k iným západným krajinám. USA, Austrália a Nový Zéland zakázali miestnym firmám využiť dodávky firmy Huawei.

les, prales

Nový automobilový priechod na Ukrajinu by podľa ochranárov ohrozil Poloniny

18.01.2019 13:24

Z hľadiska ochrany prírody odporúčajú zriadiť len hraničný priechod pre peších a cyklistov.

dôchodok, predčasný dôchodok, kalkulačka, peniaze, výplata,

Trináste platy riskujú ďalší nezdar

18.01.2019 13:00

Po vlaňajšom fiasku daňovo zvýhodnených 13. platov sa chystá úprava prísnych podmienok. Z legislatívy by mala vypadnúť podmienka výšky 13. platu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 64
Celková čítanosť: 183784x
Priemerná čítanosť článkov: 2872x

Autor blogu

Kategórie