Založ si blog

Pohľad z druhej strany

 

„Zločiny USA všade na svete sú systematické, stále, klinické, neľútostné a plne zdokumentované, napriek tomu o nich nikto nehovorí.“ Tieto slová povedal anglický dramatik a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.

Kto má tú možnosť, môže denne na internetových stránkach sledovať rôzne názory na rozvoj vyspelých krajín Západu, a menej vyspelých, totalitných štátov Východu. Pre lepšie pochopenie, tak ako ich u nás nazývajú tribúni novembra a pravicovo orientovaní ľudia, demokratické, rozumej kapitalistické a totalitné, rozumej socialistické. Podľa nich, v tých „demokratických“ je bohatstvo a spravodlivosť, a v tých totalitných bola chudoba, nespravodlivosť a diktát. Preto vraj bola potrebná „nežná revolúcia“, aby konečne aj u nás zavládla sloboda, demokracia a ľuďom sa skvalitnil život.

Protagonisti „nežnej revolúcie,“ hanebným spôsobom už 25. rokov od prevratu osočujú predstaviteľov predchádzajúceho režimu, nazývajú ho zločineckým, stavajú rôzne pamätníky a pamätné tabule, vraj obetiam toho režimu, akoby sa za štyridsať rokov po vojne, pre občanov v spoločnom štáte Československa nebolo nič dobrého urobilo. Všetko čo bolo pozitívne a slúžilo ľuďom sa vedome zamlčuje, do vedomia ľudí, hlavne mladých, ktorí nepoznajú skutočné pomery, sa nasilu vtláčajú lži a polopravdy len aby ten predchádzajúci systém bol dokonale očiernený a presadila sa „pravda,“ plynúca z tých vyspelých západných krajín.

Nechcem rozoberať podrobnosti, že nemajú pravdu, keď tvrdia, že ten predchádzajúci režim bol zločinecký. Každý triezvo uvažujúci človek má dnes množstvo dôkazov, že to tak jednoducho nie je. Chcem však dokázať ako cieľavedome zamlčujú niektoré fakty.

Autori obhajoby tých „demokratických,“ ekonomicky silnejších a rýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín Západu, úmyselne zamlčujú historické fakty, že takmer všetky tieto krajiny mali svoje kolónie, z ktorých celé stáročia drancovali bohatstvo a využívali lacnú pracovnú silu. Je len prirodzené, že na základe toho nie len mohli, ale museli bohatnúť. Za sebou však zanechávali neskutočné množstvo zločinov, ľudských tragédií a mŕtvych. O tom sa samozrejme nehovorí. Ako by to ani nebola pravda.

Po 2. svetovej vojne, vzhľadom na jej výsledky, dochádza k vytvoreniu dvoch blokov krajín. Západného, ktorý sa sformoval do známeho vojenského paktu NATO a východného, ktorý sa pomenoval ako Varšavská zmluva. Vzťahy medzi nimi, od samého začiatku boli značne napäté. Netrvalo dlho a hlavne príčinou západného bloku, vzťahy prerástli do tzv. studenej vojny. Tá sa okrem politických bojov, prejavila aj v mnohých vojenských konfliktoch ako napr. Kórejská vojna, Vietnamská vojna, Arabsko-izraelské vojny a množstvo ďalších v ktorých sa snažili Spojené štáty o presadenie svojho vplyvu. Americký politológ a historik Michael Parenti povedal: „S neúnavnou vytrvalosťou americká intervencia bola na strane bohatých a mocných národov na úkor chudobných. Namiesto posilňovania demokracie, americký vodcovia zvrhli množstvo demokraticky zvolených vlád a režimov v tuctoch krajín…kdekoľvek sa tieto krajiny rozhodli povýšiť záujem svojho ľudu nad záujem korporácií.“ To je veľavravný pohľad z druhej strany.

Bývalé veľké priemyselné mocnosti (Nemecko, Francúzko, Taliansko a Veľká Británia) neboli schopné po vojne, bez cudzej pomoci naplno oživiť vlastné hospodárstvo. Preto prijali ponúknutú pomoc od Spojených štátov, ktoré za to požadovali od nich jednoznačnú podporu.

Dvoma uznávanými svetovými veľmocami sa tak stali USA a ZSSR. Američania, ktorých územie po hrôzostrašnej vojne zostalo neporušené, ba dokonca vojna u nich silno podporila rozvoj priemyslu, sa pasovali do úlohy, že budú hrať prím v novom svetovom poriadku, na ktorom sa veľmoci dohodli na konferencii v Jalte. Sovietsky zväz, bol presvedčený, že ich víťazstvo nad nacizmom, im umožní rokovať so Západom ako rovný s rovným.

Mýlili sa! Amerika už vtedy robila všetko, pre ovládnutie sveta. Svoj podiel na studenej vojne za celé povojnové obdobie nepriznala a nepriznáva ho ani dnes. Dokonca obviňovala ZSSR z vyvolávania napätia a ohrozovania svetového mieru. Po rozpade ZSSR, opäť šíri propagandu, že Ruská federácia a osobne Vladimír Putin je ten čo je proti, aby na Ukrajine zavládla sloboda a demokracia, podnecuje nepokoje a násilím zaberá jej územia.

Skúsme sa teda pozrieť aspoň na jeden z povojnových dokumentov, ktorý nám pomôže ľahšie pochopiť, odkiaľ pramení nenávisť, kto vlastne má najväčšiu zásluhu na vyvolávaní nepokojov, kto si postavil cieľ, za každú cenu získať svetovládu.

Stačí, aby sme sa zamysleli nad Direktívou Allana Dullesa, riaditeľa CIA a šéfa tajnej rozviedky USA, ktorú predniesol v Kongrese Spojených štátov, už v roku 1945 pod názvom „Doktrína proti Rusku a jeho satelitom.“ Už samotný jej názov hovorí jasnou rečou.

Prejav v stručnej podobe obsahoval nasledovné ciele:

„Všetko sa nejako usporiada, ale my použijeme všetko čo máme, všetko zlato, všetku materiálnu silu na klamanie a ohlupovanie ľudí. Ľudský mozog, ľudské vedomie sú prispôsobené zmenám. Nepozorovane treba len do neho zasiať chaos, zameniť hodnoty za falošné a donútiť ľudí týmto hodnotám veriť. Ako?

–          Nájdeme rovnako zmýšľajúcich ľudí, spojencov a pomocníkov v samotnom Rusku a jeho satelitoch. Krok za krokom rozohráme svojim rozsahom grandióznu tragédiu záhuby najvzdorovatejšieho národa na zemi. Definitívne a nezvratne uhasíme jeho sebavedomie.

–          V literatúre, divadle a vo filme budeme zobrazovať a velebiť tie najnižšie ľudské pudy. Budeme všemožne podporovať všetkých, ktorí budú do ľudského vedomia vštepovať kult sexu, násilia, sadizmu a zrady, skrátka úplnú mravnú oplzlosť.

–          V štátnej správe vyvoláme chaos a zmätok. Nenápadne, ale aktívne a ustavične budeme podporovať panovačnosť a aroganciu úradníkov, korupciu a bezzásadovosť. Poctivosť a zmysel pre poriadok budú zosmiešňované a akoby nikomu nepotrebné, vyhlásia sa za prežitok minulosti. Hrubosť a drzosť, lož a podvod, alkoholizmus, narkománia, zrada, nacionalizmus a vyvražďovanie národov – to všetko budeme pestovať v ľudskom vedomí.

–          Len málo veľmi málo ľudí bude tušiť čo sa deje. Ale my ich zosmiešnime, nájdeme spôsob ako ich oklamať a vyhlásiť ich za vyvrheľov spoločnosti.

–          Budeme vytrhávať ich duchovné korene, vulgarizovať a ničiť zásady národnej morálky. Takýmto spôsobom podlomíme ich pokolenie za pokolením. Zameriame sa na deti a mládež, ktorú začneme demoralizovať, rozvracať a rozkladať. Takto budeme postupovať.“

O týchto výrokoch A. Dullesa môžeme pochybovať, môžeme ich zosmiešňovať a pod. Ak sa však dokážeme kriticky pozrieť na skutočnosť uplynulých 25 rokov u nás doma a v bývalých krajinách socialistického spoločenstva, v súčasnom období na Ukrajine a inde vo svete, musíme uznať, že tento plán bol a naďalej je, zásluhou rôznych pätolizačov, zapredancov a lokajov, za určité výhody, realizovaný do posledného písmenka.

Poznajúc tento dokument sa nám vynárajú jasné odpovede na niekoľké z tohto dokumentu prameniace otázky:

Ktože to rozdelil a naďalej sa snaží  rozdeľovať svet na dva nezmieriteľné tábory? Tí čo vládli v predchádzajúcom režime a slúžili ľuďom, alebo tí čo pre vlastné dobro, rôzne výhody, mamon peňazí a bohatstva, rozkradli a za lacný peniaz rozpredali všetko, čo slúžilo na rozvoj spoločnosti a prepožičali sa páchať na vlastných spoluobčanoch skutočné zločiny? Ktože sa to snaží vštepiť do vedomia hlavne mladých ľudí, že kapitalistický systém riadenia spoločnosti je jediným najspravodlivejším systémom na svete?

No predsa tí, čo pomáhajú vymývať mozgy hlavne mladým ľuďom, čo ovplyvňujú verejnú mienku, čo sa svojim chlebodarcom odvďačujú, čo určujú čo je dobré a prospešné pre zvyšovanie ziskov zahraničných investorov, finančných skupín a domácich zbohatlíkov. Čo pomáhajú udržiavať kapitalistický fenomén strachu – nezamestnanosť, ktorá plodí chudobu, beznádej a kriminalitu. Tí, čo zamlčujú, že práca je prirodzeným právom človeka na dôstojný život. Že je základnou podmienkou ekonomického rastu, vzdelanosti, kultúry, boja proti kriminalite a ďalším spoločenským neduhom. V kapitalistickom systéme je slobodný iba trh, úzka skupina privatizérov,  veľké skupiny mafiánov, podvodníkov a darmožráčov, ako sme toho očitými svedkami. Stačí sa pozrieť okolo seba, ako chátra spoločný majetok, v akom stave sú napr. cesty, zdravotníctvo, školstvo, veda, koľko je bezdomovcov, žobrákov, vysokoškolsky vzdelaných nezamestnaných mladých ľudí a ako na druhej strane vyrastajú prepychové paláce novodobých zbohatlíkov a pod.

Zdá sa to neuveriteľné, ale žiaľ, je tomu skutočne tak. Čo je to za slobodu a demokraciu, ktorá ľuďom berie prácu, strechu nad hlavou, ktorá sa nedokáže postarať o zdravie svojich občanov, o ľudí na dôchodku, o bývanie, ktorá vytvára celé hladové doliny, ktorá umožní, aby zisky z privatizovaných podnikov plynuli do zahraničia a doma vyrastali novodobí otroci.

Stačí mať otvorené oči a zdravý sedliacky rozum, aby sme pochopili, že o čo v súčasnom medzinárodnom súboji ide, kto je na strane slobody a demokracie a komu ide o geopolitické záujmy a o svetovládu za každú cenu, napriek obrovským materiálnym škodám a obetim na ľudských životoch.

Postoj a úsilie USA veľmi výstižne charakterizoval Vladimír Putin ešte ako Premiér Ruskej federácie, keď povedal: „Nie sme prekvapení cynizmom Spojených štátov, len mierou tohto cynizmu – šikovnosťou prezentovať biele ako čierne, ukázať agresora ako obeť agresie.“

 

Pokoj v duši

02.04.2017

Diskusná relácia RTVS (SRo) „Sobotné dialógy,“ moderovaná redaktorom Branislavom Dobšinským, už po niekoľkýkrát, a nie len mňa, vyviedla z rovnováhy. Sobotné dialógy vysielané hlavne viac »

Jeden z výdobytkov novembra

24.02.2017

Všetci čo si ešte pamätáme toľko očierňované obdobie socializmu a čo sa aspoň trochu zaujímajú o dianie okolo seba, vedia, že poľnohospodárska výroba založená na Jednotných roľníckych viac »

Bohatstvo a kariéra im zatienili rozum

12.12.2016

Je všeobecne známe, že nedávno zosnulý Fidel Castro bol niečím viac ako len slávnym kubánskym revolucionárom. Bol celkom oprávnene medzinárodne uznávanou autoritou, čo pri jeho úmrtí otvorene viac »

pavlo klimkin

Ukrajina rokuje s USA o dodávkach zbraní, povedal Klimkin

18.01.2019 13:43

Rokovanie je podľa ukrajinského ministra zahraničia tajné, o konkrétnom obsahu rozhovorov nemôže hovoriť.

systém 5G, internet, sieť

Nemecko chce vysánkovať Huawei z 5G sietí, tvrdí BBC

18.01.2019 13:29

Takýmto krokom by sa Nemecko pridalo k iným západným krajinám. USA, Austrália a Nový Zéland zakázali miestnym firmám využiť dodávky firmy Huawei.

les, prales

Nový automobilový priechod na Ukrajinu by podľa ochranárov ohrozil Poloniny

18.01.2019 13:24

Z hľadiska ochrany prírody odporúčajú zriadiť len hraničný priechod pre peších a cyklistov.

dôchodok, predčasný dôchodok, kalkulačka, peniaze, výplata,

Trináste platy riskujú ďalší nezdar

18.01.2019 13:00

Po vlaňajšom fiasku daňovo zvýhodnených 13. platov sa chystá úprava prísnych podmienok. Z legislatívy by mala vypadnúť podmienka výšky 13. platu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 64
Celková čítanosť: 183785x
Priemerná čítanosť článkov: 2872x

Autor blogu

Kategórie